Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Referat - Skovlund Ansager Udviklingsråd

møde 25. juni 2020.

Ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 25. Juni 2020 hos Inge 

 

Deltagere: Kristian, Søren, Finn, Miriam, Hanne, Inge og Kitty

  1. Bordet rundt:

Finn nævner de herlige gå-initiativer i lokalområdet, hvor både bentøj og snakketøj bliver luftet. Mandag er det kl 0900 fra Grillhytten i Skovlund Bypark og torsdag er det kl 0930 fra Skovlund/Ansager Hallen. Nogen går med begge steder. 

Også så er det dejligt at cykelstien fra Ansager til Kvie Sø efterskole bliver realiseret med asfalt. 

Miriam, Hanne og Finn har været rundt om Kvie Sø og fortæller om de flotte borde/bænke der er sat op derude. 

Hanne og Miriam har deltaget i demensmøde. I demensforeningen har man søgt om at få del af en pulje " Tilskud til aktiviteter i demensområdet". Der er søgt penge til:

1. 2 cykler

2. Udflugt til Give Egnsmuseum 

3. Candlelight dinner på Møllen

Kitty glæder sig over endnu et frugtbart samarbejde med Ølgod UR omkring cykelstien på Skovlundvej. 

Kristian: En stor del af Skovlunds Foderstof er fjernet - det pynter på Skovlund. Glædelig med byggeaktivitet og stor omsætning i husene i Skovlund og Ansager.

  1. Generalforsamling i Skovlund/Ansager UR 

Afholdes mandag D. 17. August kl 1900 i Skovlund Kulturhus. Der er to repræsentanter på valg fra Skovlund sogn og en repræsentant på valg fra Ansager sogn. 

  1. Økonomi.

Siden sidst er der betalt: 

SYMBO 15.000kr

Alsang 5.000kr

Dags dato saldo 57.957,00

  1. Vedr. Ansager Skoles overbygning. 

Med udgangspunkt i en fælles skrivelse fra Ansager byudvikling, Ansager borgerforening, Ansager skolebestyrelse og Skovlund/Ansager udviklingsråd, har Hanne repræsenteret UR på et møde med skoleforvaltningen og repræsentant fra Børn og Læring. Her var der lejlighed til at drøfte fælles bekymring angående 8. og 9. klasses fremtid på Ansager Skole. Mødet gav anledning til vi forsat har troen på, at en fælles indsats nytter noget.

  1. Orientering fra FUR. 

Hanne orienterede. FUR er anledning til følgende punkter på kommende møde: 

A: Forberedelse af Efterårsmødet med Byrådet. 

B: Skovlund/Ansager UR skal foreslå minimum 2 grønne perler fra vores område. 

  1. Marie Havens udfordringer. 

Havens udfordringer og fremtidsmuligheder blev drøftet. 

  1. Helhedsplan for Skovlund. 

Planen blev vist rundt og der var orientering fra Kristian og Kitty

  1. Årets Landsby. 

Emnet er drøftet. Ud fra kriterier for årets landsbyd dags dato, har vi ikke et endeligt bud på en vinder. 

  1. Næste bestyrelsesmøde 

Afholdes mandag D. 10. August kl 17. 

  1. Evt. 

På grund af alle andre udsatte arrangementer har UR valgt at efterårets Stemmeværksdage er udsat til 2021 

Vi ønsker alle en dejlig sommer – pas godt på hinanden. 

Referent Kitty Gamkinn

mandag 29 jun 2020 - Rud Larsen