Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Referat - Borgermødet

den 2. september 2020

Borgermøde - Skovlund.

Kulturhuset, onsdag den 2. september 2020.

DAGSORDEN:

 1. Velkomst v. Verner Kristensen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Kort orientering om baggrunden for borgermødet v. Verner Kristensen
 4. Kort orientering om status for SYMBO v. Friedericke Bruhn
 5. Kort introduktion til “Helhedsplan Skovlund” v. Rasmus Sadova
 6. Strukturen for det videre arbejde v. Rud Larsen
 7. Nedsættelse af Koordineringsgruppen
 8. Evt

ad. 1 Velkomst ved Verner Kristensen

Verner Kristensen bød velkommen og udtrykte ønsket om, at vi måtte få et godt og frugtbart møde. Indledningsvis gennemgik han dagsordenen.

ad. 2 Valg af dirigent og referent

Som dirigent blev valgt  Verner Kristensen - som referent blev valgt Rud Larsen

ad. 3 Kort orientering om baggrunden for borgermødet v. Verner Kristensen

Verner Kristensen orienterede kort om baggrunden for mødet og refererede til det indledende møde den 10 juni for en repræsentant for alle foreninger i sognet. Rettede en særlig tak til Henrik Laursen for ide og hans store indsats i forbindelse med opstarten af SYMBO. Lagde kort op til aftenen hovedemne “Helhedsplanen”

ad. 4 Kort orientering om status for SYMBO v. Friedericke Bruhn

Friedericke Bruhn introducerede kort SYMBO og forklarede grundprincipperne for SYMBO, som består af:

 1. Andelsbevægelsens grundprincipper
 2. Vi er et videnscenter
 3. Bæredygtighed - gennem alle vores processer
 4. Samarbejde
 5. Innovation

Hovedvægten er lagt på fødevarer, medicinsk canabis og andre sundhedstiltag. Formålet er at danne et netværk til ovenstående.

I centret tænkes følgende aktiviteter inkluderet: laboratorium, testkøkken.

Man kan finde yderligere oplysninger på hjemmesiden: symbo.dk 

ad. 5 Kort introduktion til “Helhedsplan Skovlund” v. Rasmus Sadova

Rasmus Sadova gennemgik kort “Helhedsplanen” og baggrunden for planens tilblivelse. Rasmus gennemgik kun de overordne emner i planen med særlig vægt på:

 • Ny bypark (skolerne)
 • Torvepartiet
 • Byskoven
 • Indfaldsvejene
 • Bosættelse

Gennemgik herefter indholdet i de forskellige ovennævnte elementer. (se Helhedsplanen)

ad. 6 Strukturen for det videre arbejde v. Rud Larsen

Rud forklarede kort, at arbejdsgruppen siden mødet med repræsentanter for foreninger i sognet har udarbejdet en enklere og bedre struktur for det videre arbejde.

I korthed går den ud på, at Borgermøder, som er øverste “myndighed” for initiativet, indkaldes minimum en gang om året til orientering om igangværende projekter og godkendelse af det videre arbejde. Det er på Borgermødet, at de endelige beslutninger vedrørende et projekts fremtid træffes (med mindre der er tale om helt private initiativer på privat område.) Ved akut behov kan der indkaldes til yderligere Borgermøde i årets løb

Der nedsættes en Koordineringsgruppe på tre enkeltpersoner, som vælges på Borgermøde for et år ad gangen. 

Koordineringsgruppens opgaver bestået at følgende:

 1. at sikre et samlet overblik over alle igangværende aktiviteter / projekter
 2. at koordinere arbejdet de enkelt grupper imellem
 3. at støtte de enkelte grupper med f.eks. ansøgniger om finansiering hos Varde Kommune og/eller hos fonde
 4. at forestå informationsindsatsen om igangværende og kommende aktiviteter
 5. at hjælpe interesserede parter med at komme i kontakt med hinanden
 6. at assistere med andre aktiviteter efter behov og kapacitet

Der nedsættes arbejdsgrupper til det videre arbejde med de individuelle projekter

ad. 7 Nedsættelse af Koordineringsgruppen

På mødet valgtes Lars Sadova, Gert Hermansen og Rud Larsen til koordineringsgruppen

ad. 8 Evt

Kitty Smedsgaard Gamkinn - meldte sig til at arbejde videre med emnet indfaldsveje

Kristian Støjberg: foreslog en cykelvej gennem byen

Hanne Vad: foreslog, at området omkring kulturhuset trængte til forskønnelse

Ole Uhd - nævnte at Bålhytten i Parken trænger til vedligeholdelse - og at mange ikke havde set indbydelsen til mødet. Næste møde skal annonceres bedre.

fredag 18 sep 2020 - Rud Larsen