Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBlomsten SkovlundKlinik SkovlundMalermester Bernhard KulpaPartner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleBygInstitutionerSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Kort opdatering fra koordineringsgruppen

for Det samarbejdende Skovlund

 På Borgermødet den 2. august blev det som bekendt besluttet, at vi skulle arbejde videre med nogle af de mange forslag indholdt i “Helhedsplan Skovlund - en bæredygtig by

Koordineringsgruppen har afholdt sit første møde og aftalt, at vi i første omgang ville koncentrere os om følgende aktiviteter:

  1. På mødet foreslog Kristian Støjberg, at vi skulle have etableret en cykelvej /cykelsti gennem byen, når den nye cykelsti mod Krusbjerg var etablere. Vi har talt med Kristian og aftalte, at koordineringsgruppen i første omgang kontakter Varde Kommune og undersøger, hvilke muligheder der findes. Det drejer sig i korthed om at få cyklisterne sikkert igennem byen fra den nordlige cykelsti til den sydlige - og omvendt.  Gode forslag til løsningsmodeller modtages med taknemlighed til det videre samarbejde med kommunen.
  1. Hanne Vad nævnte på borgermødet, at området omkring Kulturhuset trænger et “en kærlig hånd”. Vi har kontaktet Hanne og er glade for, at hun har sagt ja til at påtaget sig arbejdet med at etablere en lille arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne. Det vil sige, at identificere problemerne, udarbejde løsningsforslag inklusiv budgetter, ansøge om midler og implementere projekterne.  *)
  1. På mødet den 2. august meldte Kitty Smedsgaard Gamkinn sig til at arbejde videre med forslaget om at forskønne den nordlige indfaldsvej. Kitty har allerede etableret en arbejdsgruppe, hvori også Jenny Madsen og Camilla Hviid Kikkenborg Nielsen indgår. Vi glæder os til at høre og rapportere nyt fra gruppen.
  1. Nu ville det være fantastisk om nogen ville melde sig til at arbejde med et tilsvarende projekt for den sydlige indfaldsvej (fra Ansager). Det vil (måske) være en fordel, hvis de to arbejdsgruppers indsat kunne koordineres. Særligt i forbindelse med evt. ansøgninger til Varde Kommune for tilladelser og/eller for ansøgninger til finansiel støtte. *)
  1. Ole Uhd’s kommentar om behov for vedligeholdelse af bålhytte i Parken behandles senere.
  1. Sluttelig skal nævnes, at koordineringsgruppen har inviteret Efterskolen, Friskolen, Børnehuset, KFUM-Spejderne og SIF til et indledende møde med henblik på at diskutere projektforslaget om at etablere en “Bypark” på de områder der tilhører Efterskolen og Friskolen. Nærmere information følger senere om detaljerne i projektet, men interesserede henvises i første omgang til at læse siderne 26 til 31 i Helhedsplanen. Hvis man ikke har adgang til den, kan den rekvieres hos Rud 

‘) Vi benytter lejligheden til - helt generelt - at minde om, at koordineringsgruppen gerne hjælper arbejdsgrupperne  med alle administrative opgaver som f.eks. at udarbejde skriftlige  projektforslag og ansøgninger om midler til projekterne m.m.

onsdag 30 sep 2020 - Rud Larsen