Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Det Samarbejdende Skovlund

mødereferat

Koordineringsgruppen for “Det Samarbejdende Skovlund” havde inviteret repræsentanter for Friskolen, Efterskolen og Børnehuset samt Spejderne og SIF til et indledende møde den 8. oktober. Mødets formål var at diskutere mulighederne for at etablere en række projekter på området omkring Efterskole og Friskole. Projekter til fordel for såvel skolernes elever som byens borgere i almindelighed.

Baggrunden for mødet var vedtagelsen på det seneste Borgermøde, hvor man besluttede at arbejde videre med nogle af de ideer, som er beskrevet i Helhedsplan Skovlund - udarbejdet af Arkitektfirmaet Plet.

Alle mødets deltagere stillede sig positivt over for ideen om at etablere udvalgte projekter til glæde for børnehus, skoler og by. Efter en generel og bred diskussion enedes man om indledningsvis at koncentrere sig om forsøget at etablere to projekter.

I mødeindkaldelsen var der lagt op til et forslag om at etablere en udendørs fitness-anlæg. Det stod dog ret hurtigt klar, at mødedeltagerne stillede sig tvivlende over for, om et egentligt fitness-anlæg ville være særligt gavnligt, og specielt om det ville være langtidsholdbart som projekt.  Tvivlen var primært passeret på erfaringer fra andre byer.

Man aftalte derfor, at koordineringsgruppen skulle forsøge at få etableret en arbejdsgruppe, som vil undersøge muligheder og fordele ved at anlægge et “motionsanlæg” med dertil hørende udstyr.

Det andet projekt, som koordineringsgruppen lagde op til på mødet, var et større, ambitiøst, fælles “fra jord til bord”-projekt. Man forestillede sig, at projektet både skulle indeholde elementer med frugt og grønsagsproduktion og ikke mindst forarbejdning af afgrøderne, men også elementer som behandling af spildvand og anvendelse af biologisk affald med meget mere. Projektet skulle inkludere køkken-faciliteter, hvor sognets beboere f.eks. kunne komme med deres æbler og producere deres egen æblejuice med mere. Samtidig kunne skolernes og sognets børn og unge lære at lave henkog, sylte rødbeder og agurker og lave marmelade og chutneys af de mange afgrøder, som produceres i rigelige mængder rundt omkring i byens haver.

Efter et oplæg fra Lars Sadova og en bred og grundig diskussion om mulighederne for at etablere dette ambitiøse og innovative projekt, som en deltager kaldte et børne-SYMBO (fødevarerinstitut), tilbød Søren Svejstrup Vilhelmsen at undersøge mulighederne for at danne en arbejdsgruppe til at udarbejde en faseopdelt projektbeskrivelse. 

Beboere, der er interesseret i at deltage i dette arbejde bedes henvende sig direkte til Søren. Repræsentanterne for Friskole og Efterskole lovede at undersøge interessen for at deltage / stille jord til rådighed i deres bagland /besluttende organer  og melde tilbage til koordineringsgruppen. Herunder også om det sammenhængende stisystem, der er beskrevet i Helhedsplanen.

Koordineringsgruppen modtager meget gerne nye ideer og forslag - både til projekter på skolernes område og andre ideer til forbedringer i lokalsamfundet. Henvendelse til Rud Larsen tlf. 3048 6670 / rudlarsen@gmail.com

PS. “Helhedsplan Skovlund - en bæredygtig by” kan hentes her: https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=30464d4e1290445c9b7877b83e9decf2

/RL

 

lørdag 10 okt 2020 - Rud Larsen