Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBlomsten SkovlundKlinik SkovlundMalermester Bernhard KulpaPartner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleBygInstitutionerSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay & Kitty Gamkinn

Ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd

5. November i Skovlund/Ansager Hallen

Modtaget fra Kitty Gamkinn:

Deltagere: Kristian, Finn, Søren, Hanne, Miriam og Kitty

  1. Bordet rundt.

Finn har været ude og se på cykelstien fra Ansager til Kvie Sø og den tager form i rasende fart.

Hanne kan på vegne af demensgruppen meddele at den ene af cyklerne til kørestolsbrugere netop er afsendt. Den bliver parkeret på plejehjemmet.

Kitty glæder sig over at den sydligste del cykelstien mellem Krusbjerg og Skovlund tager form og der tegner sig et tydeligere billede af plads til beplantning med henblik på yderligere forskønnelse af indfaldsvejen fra nord.

Der blev arrangeret spontan Drive In Halloween i Gulddalslund Plantage d. 31. oktober. Det var rigtig skægt og der kom overraskende mange. Alle kørte super hensynsfuldt og bidragende til den gode oplevelse. Tak for det!

Kitty stillede i denne uge sit kandidatur til rådighed for Konservativ opstillingsliste og er blevet valgt ind som kandidat til det kommende kommunalvalg.

Søren orienterer at han også er kandidat til kommunalvalget. Han stiller op for Kristendemokraterne.

Kristian fortæller at Rolf Tange har købt de tidligere Catering bygninger i Skovlund. Disse skal fremover udgøre Skovlund Erhvervspark hvor INNO-centeret SYMBO for alvor begynder at tage form. Desuden er den gamle administrationsbygning ved foderstoffet i Skovlund blevet renoveret og det er noget, der pynter omme ved Kulturhuset.

  1. Uddrag af FUR-referat er medsendt - se vedhæftede PDF.
  1. Økonomi. Kassebeholdning dags dato 55.077kr
  1. Ansøgning SA-HK.

Udsat til næste møde. Kristian søger svar på et opklarende spørgsmål til ansøgning i mellemtiden.

  1. Ansøgning SYMBO 25.000kr til opstarts-faciliteter. Ansøgning er imødekommet.
  1. Ansager Skole - situationen d.d. resultat af møder.

Det var positivt at byrådet suspenderede nedluknings-processen i to år, men resultatet er ikke et tilfredsstillende.

Med hensyn til den store gæld, som plager Ansager Skole p.g.a. mangelfuld opsyn og økonomisk styring fra Rådhuset, så undrer og bekymrer det UR, at kommunalbestyrelsen foreslår 12 års afdrag som løsningen.  Ikke mindst i lyset af, at de overordnede spilleregler for aftalestyringen er, at ”aftalen ikke kan tilsidesætte reglerne i styrelsesloven om, at byrådet altid har det overordnede ansvar for opgavevaretagelsen, uanset om ansvaret uddelegeres” Fakturaen bør sendes til de ansvarlige – ikke til eleverne.  

  1. Kommuneplan 2021

I Ansager repræsenterede Hanne og Finn UR i formødet hvor der blev lavet nogle småjusteringer. Per Thisted og Karsten Madsen deltog i det virtuelle møde med forvaltningen.

I Skovlund deltog Kristian og Kitty sammen med Rasmus Sadova på det virtuelle møde med forvaltningen. Der var blandt andet justeringer i forhold til det reelle antal af byggegrunde og i forhold til at imødekomme de grove træk i Skovlund Helhedsplan.

  1. Indlandsturisme.

Der er afholdt møde med repræsentanter fra Helle Vest, Helle Øst, Skovlund/Ansager og Ølgod UR. Der var afbud fra HHST-UR.  Mødet resulterede i et konkret forslag om at de 5 UR-områder bliver en del af den nye kommuneplan med særlig indsats for indlandsturisme. Forslaget er sendt til udvalget for kommuneplan og udvalget for Økonomi og Erhverv.   

  1. Næste møde 10. December 2020 kl 18. Der er enighed om at vi ikke mødes i fysisk form, hvis Covid-19 situationen spidser yderligere til.
  1. Evt.:

-Foreningsmøde og generalforsamling projekteret til februar, er foreløbig udsat på grund af COVID-19 

Referent Kitty Gamkinn

________________________

Referat fra FUR-møde den 17. september 2020

Efterårsmødet mellem byrådet og udviklingsrådenes medlemmer er pga. Covid-19 blevet aflyst. Oprindeligt havde en arbejdsgruppe planlagt en drøftelse af udfordringer og potentialer i og på tværs af udviklingsrådene. Ved de tiltagende restriktioner blev det besluttet i stedet at afholde et møde med formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, som oplægsholder. Med et efterfølgende forsamlingsforbud på 50 personer blev mødet aflyst.

Synliggørelse af ”lokale perler”

Platforme til formidling af informationer, både online og trykte, blev drøftet. Der var kritik af de hjemmesider, som findes i dag. De blev opfattet som rodede, med meget information og med dårlig fremvisning af kortmateriale - bl.a. cykelruterne.
I RUBAN er en ny funktion under udrulning. Den hedder ”Steder” og kan vise smukke billeder fra smukke steder i lokalsamfundene.

Lisbeth Linding orienterede om, at der i forvaltningen er nedsat en intern arbejdsgruppe, som skal skabe et overblik og systematisere strukturen for den information, som er tilgængelig i dag. Efter denne strukturering er gjort, skal det specificeres, hvilke informationer der er behov for, så de kan ajourføres og vedligeholdes.

Arbejdsgruppen vil gerne have en person fra hvert udviklingsråd, som vil forpligte sig til at stå for opdatering og vedligehold af de informationer, som meldes ind. Der blev aftalt, at hvert udviklingsråd finder en lokal repræsentant til opgaven, og at udviklingsrådene gerne må melde flere end 2 steder/udflugtsmål ind til Lisbeth Linding.

Det nye navn til projektet blev ”Lokale perler”.

Møde med Udvalget for Plan & Teknik

4 udviklingsråd har haft besøg af Udvalget for Plan & Teknik. Møderne blev afholdt som busmøder, hvor udvalget kom rundt i lokalområderne og fik fremvist de udvalgte og mest relevante steder, man ønskede drøftet. De 4 udviklingsråd konkluderede, at resultatet af møderne måtte vise sig på sigt, da det var begrænset, hvad udvalget ville forpligte sig til på dagen. Det blev i de 4 udviklingsråd konkluderet, at det er vigtigt, at udvalget kommer rundt og ser lokalområderne.

Udviklingsperspektiv for hele Varde Kommune med SYMBO

Fredericke Bruhn, iværksætter og innovationschef ProVarde og bestyrelsesmedlem i SYMBO orienterede om projekt Future Food Innocenter Symbo, der omhandler udvikling af fødevarer i vores område i Varde Kommune.
FUR var positiv over for projektet og lovede at holde øjne og ører åbne i forhold til de egnede opstartslokaler.

Konkurrence om ”Årets landsby”

FUR drøftede emnet og var enige om, at det korte varsel og den korte tidsfrist, timingen hen over sommerferien samt forlængelsen af ansøgningsfristen for den landsdækkende konkurrence var uhensigtsmæssig. Der var delte meninger om, hvorvidt tema for konkurrencen skal være specifik og anderledes fra år til år eller mere overordnet og flerårig.

Lisbeth Linding kontakter Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, for afklaring.

Næste møde: Billum Kro, 1. december kl. 17.00 - 21.00 Referent: Hanne Klausen

 

 

søndag 8 nov 2020 - Rud Larsen