Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBlomsten SkovlundKlinik SkovlundMalermester Bernhard KulpaPartner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleBygInstitutionerSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Ny bestyrelse for Skovlund-Ansager Hallen

Pressemeddelelse

Modtaget fra Karsten R. Kristensen:

Ansager – Skovlund 8. april -2021

 Pressemeddelelse.

Ny bestyrelse for Skovlund-Ansager Hallen

Repræsentantskabet for Skovlund-Ansager Hallen har deltaget i et virtuelt møde mandag d. 29. marts-2021, med repræsentanter fra Kultur & Fritid ved Varde Kommune. Det virtuelle møde var med henblik på at afdække muligheder og udfordringer omkring dannelse af ny bestyrelse. Mødet forløb godt og der var mange positive input og tanker omkring Skovlund- Ansager Hallens fremtidige drift, samt nye tiltag og muligheder.

Efterfølgende har repræsentantskabet været samlet i henhold til Covid-19 restriktionerne. Den positive tilgang til at finde løsninger, og sammensætte en midlertidig bestyrelse, gør at der er udpeget 6 Bestyrelsesmedlemmer fra Skovlund- Ansager Hallens repræsentantskab, som vil forestå bestyrelsesarbejdet til Generalforsamling kan afholdes. Den nye bestyrelse har oplevet stor opbakning fra den afgående bestyrelse, og overdragelsen er forløbet godt.

Generalforsamlingen forventes, at blive afholdt i august eller september måned- 2021.

Bestyrelsen har onsdag d. 7. april -2021 konstitueret sig på følgende vis

Formand: Karsten R. Kristensen 

Næstformand: Henrik Vinding

Kasserer: Jytte Mathiesen

Referent: Else Marie Hansen / Pus

Bestyrelsens repræsentant i SIV: Mikkel Sadova

Menigt medlem: Maiken Smith

Ansættelse af ny halbestyrer, samt booking af haltimer

En af de første opgaver, som bestyrelsen vil tage hånd om, er ansættelse af ny Halbestyrer. Skulle man være interesseret i at høre mere om denne stilling, gives yderligere information på Tlf. nr. 7529 7604

Bestyrelsen vil hurtigst muligt, og inden 25. april-2021, tage kontakt til de foreninger, samt skoler og Efterskoler, som tidligere har gjort brug af Hallens lokaler. Dette med henblik på at afdække ønsker og behov for haltimer. Når det igen bliver muligt at gøre brug af Hallens lokaler. Ønsker man at gøre brug af hallens lokaler, men ikke er blevet kontaktet inden d. 25. april-2021, er man som forening eller klub, velkommen til at tage kontakt Til Skovlund -Ansager Hallen på Tlf. nr.  7529 7604 / Også meget gerne inden.

Motionscentret & Spinning vil åbne med det samme dette er muligt, i henhold til Covid 19 restriktioner.

Hallens drift fremadrettet

Hallens bestyrelse har flere nye tiltag i tankerne. Blandt andet vil det blive tilstræbt, at udnytte flere af hallens rådigheds timer, og forhåbentlig udvide sæsonen for de klubber og foreninger som ønsker dette. Når disse planer er længere fremme, vil dette blive formidlet videre til de relevante klubber og foreninger.

Bestyrelsen ser også frem til, at det igen bliver muligt at afvikle Banko spil, samt at Idræt om Dagen igen, kan få lov, at bruge hallens lokaler. Derudover ser vi frem til, at der igen kommer gang i brugen af Hallens faciliteter.

Bestyrelsens ønsker for fremtiden er, at de nye tiltag der igangsættes, bliver positivt modtaget af hallens brugere. Bestyrelsen ønsker også, at disse tiltag kan være værdiskabende, og være medvirkende til, at Hallens brugere unge som ældre, føler sig velkomne og møder hinanden, med gensidig respekt, når man færdes i Hallen.

På vegne af bestyrelsen ved Skovlund – Ansager Hallen

Karsten R. Kristensen

torsdag 8 apr 2021 - Rud Larsen