Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Velkommen til Varmeværket Foto: RL

Skovlund Varmeværk

Et lokalt andelsselskab 

af Rud Larsen

Der ligge en tung byrde på varmemester Karsten Kristensens og driftassistent Peter Møller Larsens skuldre. Hvis varmeproduktion skulle gå ned en kold vinteraften, vil 95-98% af Skovlunds indbyggere komme til at fryse.

Skovlund Varmeværk er altså en betydningsfuld medspiller i dagliglivet i Skovlund. Og det har det været i mange år. Lige siden den første begyndelse i 1964, hvor forudseende folk tog initiativ til at etablere et oliefyret varmeværk i Skovlunds bymidte. Det var ikke bare et kommercielt varmeværk, men et værk, der var baseret på andelsbevægelsen tanker og ideer. Det er vel naturligt nok i en egn, hvor Danmarks først andelsmejeri blev etableret i 1882. 

I 1985 gik man over til fyring med kul, som var langt billigere end olie. Det holdt dog ikke så længe, da kullene blev pålagt store afgifter. Næste fase blev træpiller, som man gik over til i 1993. Allerede i 1994 fik bestyrelsen et pålæg fra Energistyrelsen om, at et nyt kraftvarmeværk skulle være igangsat inden udgangen af 2000.

Den daværende placering midt i byen var ikke ideel og prognoser med forventet større forbrug på grund af efterskole, udvidelser af Boligforeningens bygninger, flere mindre industrivirksomheder og nye parcelhuse  førte til etableringen af det nye kraftvarmeværk på Nørremarken i udkanten af byen. Dermed var byen sikret stabil forsyning af varme i mange år frem.

Bestyrelsesformand Eigil Vedstesen fortæller: “Jeg var med til at beslutte, at flytte varmeværket fra midtbyen til Nørremarken i 1997. Det var en stor beslutning og en investering på ca. 16 mill. kr. Vi fik en del kritik. Mange mente, at vi byggede for stort og for flot. Kritikken forsvandt, da vi etablerede solcelleanlægget. Panelerne kunne jo sættes op lige uden for døren, og da vi installerede flisanlægget, kunne det være i de allerede eksisterende bygninger.

Som ordet “kraftvarmeværk” siger producerer Skovlund Varmeværk både varme til opvarmning af det helt overvældende flertal af byens boliger og elektricitet til det almindelige elnet. Varmeproduktionen fra motorerne  overføres via varmevekslere til fjernvarmevandet. Generatorerne på motorerne producerer strømmen som føres ud på elnettet.  Prisen på el svinger ret meget, både på uge og måneds niveau, samt  i døgnets forskellige faser, og elproduktionen foregår derfor kun i de perioder, hvor priserne er højest. Den overskydende varme herfra gemmes i akkumuleringstanken og bruges i perioder med lave elpriser, hvor værkets to gasmotorer står stille.

Oprindeligt anvendte man kun naturgas, men senere kom også biogas, som ledes ind på naturgasnettet til. Skovlund Varmeværk har i alle årene være heldige at have både fornuftige og fremsynede bestyrelser, der ikke blot har sørget for at værket har fulgt med tiden, men også har være forudseende nok til at investere i fremtidsikrede løsninger for værket.

Flisanlægget

Flisanlægget - Foto: RL

I dag kommer ca. 75% af den producerede varme fra et fyringsanlæg til træflis, som blev taget i brug i 2016. Allerede inden da, havde man etableret et større solvarmeanlæg, der nu producere knap 20% af byens varmeforbrug. Biogas og naturgas udgør til sammen mindre end 10 % af brændselsforbruget.

Gas-motor og elgenerator

Gasmotor og el-generator. Foto: RL

Fra værkets side ser man frem til etableringen af det foreslåede Innovationscenter på Nørremarken. Det vil forhåbentlig give gode muligheder for samarbejde i form af køb af overskudsvarme ved nedkølingsanlæg samt salg af varme til de involverede firmaet.  “Din Forsyning” har udarbejdet varmekortlægning, for den fremtidige varmeforsyning Denne varmekortlægning præsenteres for Varmeværkerne oktober måned 2021.

Bl.a. herfor forventer værket ikke at de nuværende  268 andelshavere/varmeaftagere behøver at frygt væsentlige prisstigninger i en forudseelig fremtid. Varmeproduktionen i 2019 var baseret på minimum 93 % vedvarende energi.  Med i billedet hører også at Skovlund Varmeværk fra “Norlys” har modtaget et Klimacertifikat.  

Varmeværk med solcelleanlæg

Værket med solfangeranlæg: Tak til Peter Møller for dronefoto.

Nederst på certifikatet kan man læser følgende: “Samtidig støtter Skovlund Varmeværk også FN’s Verdensmål nummer 7 “Bæredygtig energi” gennem sit grønne valg.”

RL

 

onsdag 22 sep 2021 - Rud Larsen
Vist: 1551 gange