Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening
Skovlund
Foto: Peter Møller Larsen og Børnehuset

Skovlund Børnehus

De første succesfulde 30 år

af Rud Larsen

dronefoto: Peter Møller Larsen

Som så meget andet i Skovlund blev Børnehuset en realitet, fordi en lille gruppe mennesker tog et initiativ, en større gruppe bakkede op og til sidste støttede det store flertal projektet.

Chancen for succes blev ikke mindre af, at man helt fra starten - ja, faktisk en måned før starten - fik ansat den rette leder, der fortsatte på posten i 30 år.

Mandag den 3. september 1990 dannede man - på den stiftende generalforsamling -  foreningen, der skulle blive til Skovlund Børnehus. Blandt initiativtagerne var Verner Kristensen, der havde opfordret alle forældre med pasningsbehov til at deltage i mødet. 35 var mødt frem, og man valgte den bestyrelse, som skulle arbejde frem mod etableringen af Børnehuset.

Ideen var, at Børnehuset skulle ligge i et hus, der tidligere havde været systue. Huset tilhørte “Skovlund Invest”, men Ølgod Kommune havde givet tilsagn om at købe huset og stille det vederlagsfrit til rådighed for Børnehuset.

Huset, der var på 188 m2, havde et stor lokale på 102 m2, mens resten var fordelt på kontor, badeværelse og køkken. Placeringen var ideel - nær spejderhytte og folkeskole, hvis faciliteter man forventede at kunne benytte efter nærmere aftale.

Man startede med 7 børn og i løbet af ret kort tid var man oppe på 30 børn. Allerede i begyndelsen af 1993 var der behov for udvidelse. Bestyrelsesformand Karl Otto Schultz sagde til Jydske Vestkysten: “Vi udvider børnehuset med 12 pladser, så vi pr. 1. februar har plads til 42 børn.  27 børn i alderen tre til seks år og 15 skolebørn fra seks til ti år.”

Tilbygningen var på ca. 40 m² og opførtes i forlængelse af det eksisterende hus. Den nye afdeling blev indrettet med toiletter, garderobe, depot og et opholdsrum, der først og fremmest skulle bruges af skolebørnene, som dermed fik deres eget rum.

Allerede i 1999 var der igen behov for udvidelse. Denne gang med en 75m2 stor sal, der primært skulle bruges til kropslig udfoldelse.

Den 1 december 2000 kunne Børnehuset fejre 10 år fødselsdag. Da lederen, Grethe Andersen mødte på arbejde blev lyset pludseligt tændt - og der sad 100 børn og forældre ved morgenbordet.  Husets og Grethes jubilæum blev fejret med maner. En medvirkende årsag hertil var nok, at institutionen var vokset fra 12 børn til 72 i løbet af de første 10 år.

I maj 2004 var en kortslutning i en elradiator skyld i, at Skovlund Børnehus natten til torsdag brændte. Leder Grethe Andersen kunne fortælle, at hvis der bare var gået 5 minutter mere, så have institutionen ikke været til at redde. 

Indtil 2008 var Børnehuset under en puljeordning, hvor man havde selvstyre, men under kommunalt opsyn. Nu omdannes det til en privat institution. Bl.a. for at undgå, at blive lagt sammen med en anden institution i kommunen. I samme forbindelse blev hele huset renoveret for 76.750 kr. som man modtog fra LAG-midlerne.

“Det er vigtigt for lokalsamfundet, at vi er her og vigtigt for børnene, at de kan blive i deres nærmiljø”, sagde Grethe Andersen til Jydske Vestkysten i juni 2009.

I juli 2011 åbnede Børnehuset en vuggestue. Allerede fra begyndelser var  der 11 børn indmeldt.

Ønsket om også at have de helt små børn i institutionen var et gammel ønske. To år senere var der ventelist til vuggestuen. SFO-ordningen overgik til den nystartede Friskole.

I 2014 indgik Børnehuset en ordning med “Magion” i Grindsted om at børn over 4 år kunne komme til vandtræning i et børnebassin en gang hver anden uge. Børn og voksne benyttede offentlig trafik til og fra svømmehallen.

i 2016 kunne børnehuset fejre 25 år jubilæum. Man benyttede lejligheden til at bekræfte husets pædagogiske filosofi, som tager udgangspunkt i den nære og det trygge. I flere år har man anvendt en model, som man i børnehuset kalder den røde tråd. Børnene inddeles i grupper, så de matcher hinanden - ikke kun i alder man også udvikling

Alt godt får en ende. Det gælder også Grethe Andersens tid som leder af Børnehuset. 

I 2020 kunne man i et stillingsopslag læse følgende: “Skovlund Børnehus søger en ny leder efter som den nuværende leder har valgt at gå på pension i løbet af efteråret 2020 efter 30 år på posten.

Skovlund Børnehus blev etableret i 1989 som privat børne institution i Skovlund og har siden været inde i en meget positiv udvikling. Børnehuset har i dag knap 60 børn op til seks års alderen og 14 ansatte ….  (læs en opfølgende artikel om Børnehusets seneste års tid i næste uge i skovlund.dk)

Tak til Niels Winther, Skovlund Sognearkiv for lån af arkivalier

 

fredag 12 nov 2021 - Rud Larsen
Vist: 2180 gange