Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening
Skovlund
Ole Flensted - bestyrelsesformad Foto: Niels Winther

Skovlund Invest Aps.

fra en anden vinkel

 af Rud Larsen.  -   fotos: Niels Winther

Flemming, Ole og Søren var på kroen for at få en øl. “Ja, de fik nok mere end en - og så begyndte ideerne at komme. Jo flere øl - jo større ideer” Ordene er Kirstens Lorentzens og Hanne Vads. 

Vi sidder sidder en eftermiddag i Hannes hyggelige stue og taler om den gang Skovlund Invest blev til. Ordene strømmer ud fra dem begge. De supplere hinanden godt, og det er tydeligt de nyder at fortælle om de mange morsomme og dejlige oplevelser de har haft omkring Skovlund Invest sammen med deres mænd og Ole Flensted. Det hele iblandet en beskeden stolthed over de mange  flotte resultater man har opnået.

Søren Lorentzen, Ole Flensted og Flemming Vad var initiativtagerne og udgjorde i de første mange år grundstammen i bestyrelse. Faktisk sad de alle tre i bestyrelsen uafbrudt fra 1986 til 2008, mens andre kom og gik. Hanne Vad førte organisationens regnskaber indtil hun blev valgt ind i Ølgod Byråd.

Søren Lorentzen - direktør

I 1986 blev ideerne fra krostuen til et konkret resultat. Efter en konkurrence blev navnet Skovlund Invest Aps. valgt, og selskabet blev etableret på den stiftende generalforsamling den 13 maj 1986 med en egenkapital på kr. 250.000. En indsamling havde indbragt 81.000 fra individuelle borgere i Skovlund, mens investorer i erhvervs- og bankverdenen havde givet tilsagn om 120.000 kr. - med realistiske forventninger om yderligere 50.000 kr.

Allerede i løbet af de første få år blev det til store og synlige resultater. F.eks. blev der på og omkring Nørremarken opført flere industribygninger. Den ene blev til en systue. Senere blev den bygning til Skovlund Børnehus. Også bygningen til lysfabrikken “Nordia Lys” stod Skovlund Invest bag. Den huser i dag firmaet Mogensen.

Kulminationen af disse aktiviteter var nok etableringen af pastafabrikken i 1998.

På et tidspunkt besluttede man - ud over erhvervsbyggeri - også at involvere sig i byfornyelse

Hele tiden under devisen “Penge sparet er penge tjent”. Også når det gjaldt bestyrelsens forbrug. Der blev holdt en del møder på kroen; men forplejningen, hvad enten det var kaffe, øl eller smørrebrød blev altid betalt ud af egen lomme.  Det samme gjorde sig gældende for alle andre aktiviteter, bestyrelsen var involveret i. 

Søren var overbevist om, at han var den eneste direktør i hele Danmark, for hvem det kostede penge at sidde i stillingen.

Kirsten og Hanne husker med stor glæde en tur for bestyrelsen med koner til travbanen i Billund. Man hyggede sig på alle måder, og der blev naturligvis også spillet på hestene. Reglen var dog, at man selv betalte for indsatserne; men det man vandt tilfaldt Skovlund Invest.

I det hele taget var der tale om mange forskellige former for indsamling af midler til Invest. Et eksempel var fiskedagen efter udsatte ørreder i Kirsten og Søren Lorentzens mergelgrav, som i nogle år gav gode indtægter - men også meget arbejde for bestyrelsen.

Et at de mere usædvanlig var dog da Kirsten og Søren sammen med Hanne og Flemming - med god hjælp fra Inga og Erik Sørensen - skulle rydde op og gøre rent efter en beboer i et af de huse organisationen købte og renoverede. Da fandt man ikke mindre end 4000 tomme øl-flasker. De indbragt 6000 kr. til Invest. Da Erik spurgte beboerne, hvordan han kunne have drukket så mange øl, var svaret - jamen det var da heller ikke på en dag.

Det er dog næppe de 6000 kr der gav bestyrelsen mulighed for at gennemføre de efterfølgende store og flotte projektet. Blandt disse kan nævnes bygning af to parcelhuset på Bygvænget. De blev senere til tjenesteboliger for efterskolen.

Også på Bjælkager blev to parcelhuset opført i håbet om at få andre til at bygge på gaden. Det lykkedes - - omend det kom til at tage nogen tid.

Flemming Vad - bestyrelsesmedlem

Købmandsgården på hjørnet af Hovedgaden og Borgergade blev købt. Formålet var at rive den ned og bygge andelsboliger. Det projekt måtte dog opgives og grunden blev i stedet overdraget til Skovlund Boligsforening. Nu er der bygget lejligheder på grunden og på nabogrunden.

Da jeg sidst i samtalen med Kirsten og Hanne nævnet, at man år efter år kan læse i “Kontakt” i referater fra generalforsamlingerne, at bestyrelsesformanden var stærkt utilfreds med opbakningen fra byens og omegnens befolkning, bryder de samtidigt ud i et grin. “Ja, det var Oles mening men også et af de emner, hvor vi var uenige. Vi syntes at Skovlund netop er kendt for den store opbakning til lokale udviklingsprojektet. Men det er skønt, at man kan være rygende uenige og alligevel venner!”

Skovlund Invests kronjuvel må dog nok siges at være etableringen af købmandsbutikken på Hovedgaden 30. Den blev taget i brug i maj 2007. Men det er en lang og interessant historie, som må vente til en anden god gang.

Endnu en gang tak til Skovlund Sognearkiv for lån af arkivalier og anden hjælp.

fredag 17 dec 2021 - Rud Larsen
Vist: 1699 gange