Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenPoul Henrik HansenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Referat af mødet 02.04.22.

Modtaget fra Marianne Høj Ahlers:

Møde i Skovlund - Ansager udviklingsråd

Tirsdag d. 2 april 2022 kl. 19.00 i Skovlund Ansager Hallens mødelokale.

Deltagere: Kristian, Inge, Finn, Bjarne, Hanne, Peter og Marianne

Dagsorden:

1. Bordet rundt

Generalforsamling i Ansager Natur- & Kulturforening hvor Inge og Marianne deltog. Vi er positive for et videre samarbejde. Generalforsamling i Skovlund borgerforening hvor Peter deltog. Gode punkter blev drøftet i forhold til udviklingsplanen for Skovlund. Handlingsplanen for Skovlund er nu et bilag til Udviklingsplanen. Møde i demensforeningen med deltagelse af Hanne, der er forskellige ting i støbeskeen, også ting hvor udviklingsrådet kan bidrage.

1.1 Evaluering af generalforsamling, foreningsmøde, fællesmøde i Varde

Udviklingsrådet vil prøve at gentænke hvordan generalforsamlingen fremadrettet kan blive mere aktiv.

Foreningsmødet var en stor succes, der er lavet en liste med de ideer der opstod på mødet. Processen med at se og møde hinanden på tværs af Skovlund/Ansager og foreninger gav positiv respons. Udviklingsrådet ser frem til næste gang.

5 medlemmer deltog i fællesmøde i Varde d. 28 marts, på mødet var der meget dialog direkte med politikkerne. Hver udviklingsråd havde emner med, som var muligt at få debatteret. Vi havde fra Skovlund - Ansager udviklingsråd Kvie Sø med som emne. Her blev drøftet udfordringer omkring siturationen med forureningen og informationen omkring de seneste 2 år.

Vi fik også drøftet mulighederne omkring Kvie Sø fremadrettet, dem er der mange af. Herunder også indlandsturisme,

udviklingsrådet tænker at turisme også kan være andre steder end ved vestkysten. Der er flere ting der arbejdes med. Se mere under punkt 5.

2. Bustur med Plan og Teknik d. 2/4

Kristian og Hanne havde lørdag d. 2 april plan og teknik udvalget med i både Skovlund og Ansager. Der kommer et referat fra kommunen omkring de emner der i begge byer blev synliggjort for udvalget. Der var konkrete ting der allerede kan arbejdes videre med.

Husk at det er muligt at give kommunen et praj, hvis du støder på huller i vejen, fyldte skraldespande, defekte gadelygter, eller når der er noget ved veje, stier, vandløb eller grønne områder, der ikke er, som det skal være.
App til formål kan hentes her, eller se mere på kommunens hjemmeside. https://itunes.apple.com/dk/app/giv-et-praj-varde-kommune/ id1456701119?l=da&mt=8

3. Konstituering

Formand: Kristian Støjberg Næstformand: Søren Lydeking Perdesen Kassere: Finn Grunddahl
FUR medlem: Hanne Klausen
Referant PR: Marianne Høj Ahlers

4. Ansøgning rideklub

Rideklubben har ansøgt udviklingsrådet om 10.000 kr i forbindelse med opstart af ridefysioterapi. Ridefysioterapi er en behandlingsform som styrker balancen, alle kroppens muskler og er en eftertragtet behandlingsform. Der er kun ganske få steder den behandlingsform tilbydes. Der skal til hver time tilknyttes 5- 7 personaler.

Der gives tilsagn om de ansøgte 10.000 kr.

5. Indlandsturisme.

De 5 udviklingsråd, Helle Øst, Helle Vest, Ølgod, Hodde – Horne – Sig og Tistrup samt Skovlund - Ansager arbejder med indlandsturisme, der er fremdrift i arbejdet.
Vi forventer at afholde fællesmøde for interesserede i nær fremtid. På mødet forventes det at Destination Vesterhavet deltager.

6. Drøftelse af tiltag og muligheder

Medtages på næste møde.

7. Mødedatoer

17/5 kl. 19.00 i Skovlund Ansager Hallens mødelokale. 21/6 kl. 19.00 i Skovlund Ansager Hallens mødelokale.

8. Evt

Referant Marianne Høj Ahlers

lørdag 9 apr 2022 - Rud Larsen