Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenPoul Henrik HansenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Referat - møde 17.05.22

Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Møde i Skovlund - Ansager udviklingsråd

Tirsdag d. 17/5 - 22 kl. 19.00 i Skovlund/Ansager Hallens mødelokale. 

Deltagere: Kristian, Finn, Bjarne, Hanne, Søren og Marianne

Dagsorden

1. Bordet rundt. 

Hanne og Marianne har været til generalforsamling i Ansager Byudvikling (ABU). Vi vil gerne sige tak til ABU for alle de gode tiltag der er i gang. Med bl.a. køb af Skomagerens have og nyt torv. 

Søren er tiltrådt i bestyrelsen i Frivillighuset i Varde. Hensigten er at se om nogle ting kan komme op og stå i Skovlund/Ansager eller om frivillighuset kan understøtte med noget herude. Frivillighuset har ti formål at fremme, styrke og støtte frivillig social og sundhedsmæssige indsatser i Varde Kommune. 115 foreninger er tilknyttet huset.

Skovlund kulturhus er ved at søge midler til bl.a. forskønnelse udenfor.

Søndag den 22 maj er der afholdt friluftsgudstjeneste i Skovlund, hvor planer for det nye kirkehus blev vist.

2. FUR

Hanne orientering om dagsorden til næste FUR møde.

Der skal ske en evaluering af fællesmødet d. 28 marts.

Vi har stadig stor fokus på Kvie Sø, som også var hovedpunktet fra Skovlund/Ansager udviklingsråd til fællesmødet d. 28 marts. 

På dagsorden er bl.a. også punktet “Gebyrer og negative renter for de frivillige foreninger”

Det er et punkt der vil blive drøftet om det kan være muligt at gøre noget, da alle foreninger er ramt at stigende udgifter til dette.

3. Stemmeværksdagen – status og planlægningsmøde

Der bliver ”stemmeværksdag” søndag den 18 september. Sæt allerede kryds i kalenderen til en forhåbentlig god dag i vores skønne natur. 

Program følger senere. 

Der er stor opbakning og planlægningen er i gang med forskellige foreninger. Der afholdes opstartsmøde den 31 maj kl. 19 i arkivet i Ansager. 

Hvis der er foreninger i Skovlund/Ansager der vil være med til ”stemmeværksdagen” og opstartsmødet kan man tilmelde sig til Hanne: 2hanneklausen@gmail.com

eller Marianne: mahlers@hotmail.dk senest 30 maj. 

4. Indlandsturist - PR om projektet og fællesmøde med aktører fra de 5 UR områder. Der bliver ikke som før nævnt møde i hver enkelt UR område.

Der vil blive afholdt et stormøde, hvor der vil være oplæg til hvordan man kan gå sammen på kryds og tværs og tilbyde oplevelse på en ny måde. Så vi sammen kan styrke indlands turisme, kombineret med oplevelser lokalt. 

Vi håber og opfordre til stor opbakning fra lokale aktører. Der følger nærmere info senere.  

5. Udvælg 3 ”Ud i naturen ” steder fra vores område til fremhævelse i APP fra destination Vesterhavet, Ud i naturen, Vestkysten. 

Vi er i udviklingsrådet enige om at vi i vores område har mange utrolig flotte steder og en utrolig varierende natur.

Vi har udvalgt Stemmeværket, Kvie Sø og Gulddalslund som de 3 områder vi vil fremhæve til Destination Vesterhavet. 

Vi vil indsende budgetønske med henblik på Kvie Sø igen kan blive en attraktion som badesø og udflugtsmål for egnens beboer i et stort område. Og for de forhåbentlig endnu flere turister, som området kan tiltrække med en ren, attraktiv og tilgængelig sø.

Link til seneste rapporter er vedhæftet. 

6. EVT.

Bestyrelsen i udviklingsrådet består af:

Kristian Støjberg, Formand

Hanne Klausen, FUR medlem

Finn Grundahl, Kassere

Søren Lydeking Pedersen, Næstformand

Inge Thisted, Medlem (Ansager Borgerforening) 

Bjarne Burgdorff, Medlem

Peter Holm Breum, Medlem (Skovlund borgerforening) 

Marianne Høj Ahlers, Referent 

Indestående pr. d.d. 33.300 kr. som er disponeret til forskellig formål.

Næste møde 21 juni 2022 kl. 19.00 i Skovlund/Ansager hallens mødelokale.

https://dagsordener.vardekommune.dk/vis/pdf/bilag/ceed47c1-8927-4433-a808-4f566a91771f/?redirectDirectlyToPdf=true

https://dagsordener.vardekommune.dk/vis/pdf/bilag/66f89478-2422-47c0-bbf3-34d9d6b6f87d/?redirectDirectlyToPdf=true

https://dagsordener.vardekommune.dk/vis/pdf/bilag/ae97ae46-115c-497a-9475-969e57254c08/?redirectDirectlyToPdf=true

 

tirsdag 24 maj 2022 - Rud Larsen