Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening
Skovlund
Foto: RL

Orientering 

fra Borgerforeningen

På Borgerforeningens seneste generalforsamling blev flere forskellige emner bragt op af medlemmerne. F.eks. var der indkommet et skriftligt forslag om at fælde nogle af de store grantræer i Byparken. Taget på bålhytten blev også nævnt - lige som nogle problemer om vedligeholdelse af krocketbanen blev bragt op

Bestyrelsen lovede at arbejde videre med disse spørgsmål. 

På det første bestyrelsesmøde - efter generalforsamlingen - blev det klar, at de tre nævnte områder ikke var de eneste, som krævede bestyrelsens opmærksomhed.  Blandt de andre områder, som krævede opmærksomhed, kan nævnes behovet for nye borde og bænke til større arrangementer, nye bænke langs stierne og afslutning af arbejdet med legepladsen.

Dertil kom flere nye ideer. F. eks. en mere permanent bålplads til det store sankt hans-bål men også etablering af nogle mindre faciliteter til små hygge-bål  og permanente grill-faciliteter, f.eks. hvor nogle børnefamilier kan mødes til en hyggelig grill-aften; men også hvor byens unge kan samles om bålet og hygge sig med høj musik (og mere) uden af genere andre. 

I en drøftelse med krocket-klubbens formand (Jacob Vilhelmsen) pegede han på problemer med vedligeholdelse af banen og omgivelserne samtidig med, at han udtrykte et ønske om at få elektricitet indlagt i klubhuset.

Jonas Holm har i nogen tid arbejdet på at etablere en disc-golf bane i Byparken. Det arbejde fortsætter nu i samarbejde med Borgerforeningen. Varde Kommune har udvist positiv interesse for ideen.

Af helt nye ideer skal nævnes et ønske om at undersøge mulighederne for at etablere gode faciliteter til mindre musikfestivaller og / eller mindre kræmmermarkeder. Eventuelt kan etableringen af begrænsede udendørs træningsfaciliteter kommer i betragtning, hvis behovet herfor skønnes at være tilsted. Måske kan vi også få etableret en form for miljøvenlig belysning på hovedstien gennem Byparken.

Alle disse aktiviteter / projekter kan hver for sig - men ikke mindst samlet - bidrage til at udvikle Byparken til at blive sognets rekreative samlingssted.

Endelig skal nævnet det udestående spørgsmål om, hvad der skal ske med den gamle Brugs-grund. Mere herom i en senere, særskilt artikel.

Bestyrelsen besluttede at kombinere alle disse elementer til et samlet tiltag, som skal munde ud i et større projektforslag til en eller flere (af de større) donorer. 

Først var det dog essentielt for flere af de nævnte komponenter at sikre Varde Kommunes accept af planerne.  Dette ikke mindst set i lyset af, at en stor del af Byparken tilhører. Varde Kommune. 

I en ret detaljeret henvendelse af 1. august 2022 til Kommunaldirektør Mogens Pedersen anmodede  Borgerforeningen om Varde Kommunes stilling til de i alt 12 udviklingskomponenter i forbindelse med Byparken og Den Gamle Brugsgrund.

Henvendelsen resulterede i en positiv respons fra Mogens Pedersen og (senere) et kort møde med Planchef Tove Merete Wolff og landskabsarkitekt Louise Langschwagen på Brugsgrunden den 10. oktober 2022. Efter kort at have drøftet Brugsgrunden og ikke mindst det gamle tankanlæg forlod Planchefen mødet.

Efterfølgende besøgte de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (og Jonas Holm) Byparken sammen med Landskabsarkitekten - trods et kedeligt regnvejr. Det meste af mødet blev derfor efterfølgende afholdt i Kulturhusets lille mødelokale og forløb i en god og positiv atmosfære. Som reultat af dette møde har bestyrelsen valgt at sætte alle sejl til og arbejde videre med alle 12 projekter.

Vi vil I efterfølgende artikler gå mere i detaljer med de enkelte komponenter og vores ønsker om at inddrage en meget større del af sognets befolkning i det videre arbejde med at gøre Skovlund til et endnu bedre sted at bo og leve - et fuldt og aktivt liv.

mandag 14 nov 2022 - Rud Larsen
Vist: 660 gange