Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Generalforsamling - Borgerforeningen

28. februar kl. 19.00 - i Kulturhuset

GENERALFORSAMLING I SKOVLUND SOGNS BORGERFORENING

Skovlund Sogns Borgerforening afholder sin årlige generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19.00 i Skovlund Kulturhus med følgende dagsorden:

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

 3. Beretning for underudvalg.

 4. Revideret regnskab, herunder regnskab for underudvalg

  fremlægges til godkendelse.

 5. Budget og planer for indeværende regnskabsår

  fremlægges.

 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

  6a. Vedtægtsændringer

 7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.

 8. Fastsættelse af kontingent.

 9. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  René Schmidt Kjær, Gitte Riber Alshauge, Michael Uglebjerg og Julius Justesen
  b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  c) Valg af 2 revisorer.

 10. Eventuelt.

Evt. forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamling. Forslag bedes sendt på mail til:Skovlund.borgerforening@gmail.com

Borgerforeningen vil være vært ved en kop kaffe med kage.

mandag 13 feb 2023 - Rud Larsen
Vist: 544 gange