Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerDanske Seniorer - Ansager-SkovlundFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund-Ansager ForedragsforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening

Foreningsmøde

Skovlund Ansager Udviklingsråd

Modtaget fra Marianne Ahlers:

Udpluk fra foreningsmøde 2 marts 2023 i Skovlund/Ansager Hallen

Aftenen startede med tarteletter og en kort præsentation af de deltagenen foreninger. Der var 27 fremmødte og flere af deltagerne repræsenterede flere foreninger.

Derefter oplæg ved Poul Jakobsen fra frivillige huset i Varde. 

Undersøgelser viser at det frivillige arbejde skaber stærke fællesskaber på tværs af generationer. Foreningslivet bidrager til udviklingen af lokale fællesskaber og er derfor vigtig. Fællesskaber og bestyrelser skal vedligeholdes.

Nogle af aftenens spørgsmål var bl.a.:

Hvordan finder vi nye frivillige? Der hvor det er svært, hvordan gør vi det let at være frivillig? Vi skal fastholde vores frivillige, hvordan gør vi det? 

Langt de fleste bliver frivillig fordi de direkte bliver opfordret til det, ligesom mange har en personlig relation til der hvor de bliver frivillig. 

Hvad kan vi som forening her i Skovlund-Ansager bruge frivillighuset i Varde til?

Her er et udpluk af aftenens præsentation.

Frivillige huset er en fælles platform, huset ligger i Varde. Der er bl.a. mødefaciliteter til rådighed, som kan bookes gratis ud til foreninger. Se mere på www.frivilligehuset-varde.dk 

eller på Facebook under Frivillihuset Varde. 

Der kan ydes hjælp til opstart af nye foreninger.

Til eksisterende foreninger kan der også rådgives om vedtægter, fondssøgning m.v.

Frivillighuset kan hjælpe med at formidle ønsket om frivillige, hvis du som forening har et behov for frivillige til en opgave. 

Hvis du går rundt med et ønske om at være frivillig, men ikke er en del af et fællesskab i en forening, kan man som enkel person også henvende sig til frivillighuset og de kan være behjælpelig med at finde en forening som har brug for dig.

Sammen med kaffen fik vi en lille opgave.

Opgaven gik ud på at snakke om hvad der var godt og hvad der virker i vores forening, samt hvad kunne vi tænke os var bedre.

Nogle af svarene var bl.a.: 

At ”forkæle” de frivillige med eks. en brunch eller et måltid som tak for det frivillige arbejde

At portrætterer de frivillige, så andre kan læse om hvem der også er frivillig. Måske kan det ”lokke” flere frivillige til.

Det er vigtigt at fællesskabet og den gode stemning er til stede, det giver en personlig tilfredsstillelse for de frivillige der yder en indsats.

At opgaverne bliver fordelt efter hvad de frivillige ønsker og interessere sig for er også vigtigt.

Vi afsluttede med at netværke på kryds og tværs. 

Der opfordres, fra de deltagende, på det kraftiges til at bruge Ansager Info. Her tænkes der specielt på kalender og registrering, så man kan prøve at tage hensyn til hinanden. Helt praktisk vil det være dejligt at så snart man som forening har en dato for et møde eller arrangement, at det så skrives til Karsten Madsen på mail@ansager.info gerne bare dato og evt. tid, så kan man skrive at mere info følger. Samt at man kigger på kalenderen på Ansager Info når man planlægger ude i foreningerne.

Demensforeningen og menighedsrådet arbejder med etablering af sansehave bag ved kirken, hvor der tidligere har været kolonihaver. Demensforeningen søger fonde, og det lægges vægt på at stibelægningen skal være så kørestole og rollatorer nem kan færdes på stierne.

Skovlund er i gang med opførelse af deres nye Kirkehus. Skovlund og Ansager menighedsråd laver en fælles pilgrimsgudstjeneste i maj måned.

Vi har i Ansager-Skovlund mistet vores bibliotek og senere bogbus. Der er en lille gruppe, med bl.a. Kirsten Juul-Andersen og Merete Sandberg, der igen vil lave et stykke arbejde for et muligt kombi-bibliotek.

Stemmeværksdagen var et udspring af sidste års foreningsmøde og det var en succes, denne gentages igen i år den 27. august 2023.

Vi håber at flere foreninger vil være med til denne fælles dag. Der inviteres til planlægningsmøde senere. 

Vi vil fra Udviklingsrådet gerne sige tak til Poul Jakobsen for at gøre os klogere på frivillige huset.

En stor tak skal lyde til de frivillige som ville bruge en aften med os, vi håber at I fik lidt nyt med hjem. Hvis nogle har ideer eller emner til næste års foreningsmøde hører vi gerne om det i udviklingsrådet.

Kontakt til udviklingsrådet kan ske på: stoejberg@gmail.com 

Husk at bruge os.

Skovlund-Ansager udviklingsråd, referent Marianne Ahlers 

 

tirsdag 7 mar 2023 - Rud Larsen
Vist: 334 gange