Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening
Skovlund
Foto: Marianne Ahlers

Generalforsamling

Skovlund/Ansager udviklingsråd

Referat fra Generalforsamling i Skovlund/Ansager udviklingsråd den 20 april 2023 modtaget fra Marianne Ahlers:

Aften startede med en rundvisning i ”pakkeriet” på det gamle slagteri i Ansager. Her fik de godt 60 fremmødte en fin rundvisning og historie om virksomheden ved Palle Østergaard. 

Virksomheden pakker og etikettere mange forskellige varer. Lige nu er det meget vand, men om ikke så længe starter pakkeriet af julevare. Palle Østergaard fortalte at der på sensommeren kommer et åbent hus-arrangement for byen og området. Der arbejdes lige nu på udsmykning af bygningerne. Palle fortalte at han gerne vil lave historien omkring slagteriet. Så hvis nogle ligger inde med historier, beretningerne og evt. billeder vil Palle gerne hører om dette. Kontakt kan ske på palle@multimarketing.dk eller 21465028.

Efterfølgende generalforsamling i arkivet.

1. Valg af dirigent

Per Thisted blev valgt som dirigent.

2.Valg af stemmetæller

Her blev Finn Grundahl og Hanne Klausen valgt.

3.Formandens beretning

Uddrag fra beretningen:

Det sidste år har budt på mange ting i udviklingsrådet og der har været en stor spændvidde i hvad vi i udviklingsrådet har haft berøring med.

Året har b.la. budt på fælles foreningsmøde, Stemmeværksdag, dialogtur med Plan og teknik og projekt om mere indlandsturisme.

Bjarne Burgdorff fortalte om at Udviklingsrådet sidder med i en følgegruppe omkring status på Kvie Sø. Vi har i Udviklingsrådet en stor interesse i at følge dette tæt og sikre at viden og information bliver videreformidlet. 

Hanne Klausen fortalte om arbejdet med FUR. FUR er et samarbejde mellem de 9 Udviklingsråd i Varde Kommune. Her er der mulighed for ide- og erfaringsudveksling mellem de forskellige udviklingsråd, samt mulighed for at trække på hinandens kompetencer. FUR er også ansvarlig for b.la. tilrettelæggelse af fælles efterårsmøde.

4. Regnskab og budget

Finn Grundahl fremlagde regnskabet samt budget for 2023.

Der er i 2022 givet tilskud til følgende foreninger og projekter:

   Skovlund/Ansager Hallen 4.850 kr.

   Træer ved indfaldsvej til Skovlund (vanding) 5.500 kr.

   Rideklubben RIKA 10.000 kr.

   Ansager Lokalhistorisk arkiv (renovering af bygning) 4.000 kr.

   Ansager Skoles venner (legeplads på skolen) 30.000 kr.

   Skovlund/Ansager Hallen (udeområde) 9.916 kr. 

Regnskabet og budget blev godkendt og vedtaget.

5. Valg af medlemmer.

På valg var: 

Kristian Støjberg modtog genvalg

Finn Grundahl modtog genvalg

Søren Lydeking har valgt at træde ud og her blev Karen Johansen valgt ind.

Vi siger tak til Søren for indsatsen og byder Karen velkommen og glæder os til samarbejdet.

Medlemmerne af Skovlund/Ansager udviklingsråd er:

Kristian Støjberg

Bjarne Burgdorf

Hanne Klausen

Karen Johansen

Finn Grundahl

Marianne Ahlers

Peter Breum (Skovlund Borgerforening)

Inge Thisted (Ansager Borgerforening)

6. Valg af revisor

Her blev Lillian Sørensen og Poul Henrik Hansen genvalgt. 

7. Eventuelt 

Rud fra skovlund.dk vil meget gerne modtage information/materiale til oplægning på Skovlund.dk 

Tak for en fin deltagelse. 

Stor tak til Palle Østergaard for at åbne sin virksomhed op for en rundvisning.

Skovlund/Ansager udviklingsråd, referent Marianne Ahlers

 

mandag 24 apr 2023 - Rud Larsen
Vist: 665 gange