Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening
Skovlund
Foto: Karsten Kristensen

Informationsbrev

Skovlund Varmeværk

Modtaget fra Karsten R. Kristensen:

Skovlund 27. september 2023

Nyhedsbrev fra Skovlund Varmeværk

Vi er nu næsten midtvejs i indeværende regnskabsår, og vil derfor informere om drift og tiltag relateret til Skovlund Varmeværk.

Varmeværkets 2 generatorer, har været taget ud, for at blive renoveret i Tyskland. Samtidigt er bryderne blevet skiftet, og vi håber hermed, at både brydere og generatorer er klar til endnu 25 års elproduktion på Skovlund Varmeværk. Udviklingen på energimarkedet, hvor der bruges tiltagene mængder el, gør at der på nuværende tidspunkt i spidslast perioderne, flere gange om ugen, er brug for at kraftvarmeanlægget producerer el til markedet.

Grundet ovennævnte udvikling på energimarkedet, har bestyrelsen ved Skovlund Varmeværk også besluttet, at etablere øget akkumuleringskapacitet. Dette for at optimere driften på solvarmeanlægget, samt kunne producere varmen på de økonomiske optimale driftsformer. I uge 38 -2023 blev projektforslag omkring etableringen fremsendt til Varde Kommune. Forventningen er at projektet kan godkendes, og arbejdet med at etablere den ekstra akkumuleringstank på ca. 1500 m3 vand kan påbegyndes ved udgangen af året 2024. Der er mange Varmeværker som på nuværende tidspunkt etablere ekstra akkumuleringskapacitet, derfor må vi forvente en leveringstid på ca. 1½ år.

Der er for denne fyringssæson er indgået aftale med flis leverandøren, som har leveret tørret flis til Skovlund Varmeværk siden 2016. Vi har afdækket markedet for alternativer, men er ikke lykkedes med at finde et bedre, eller billigere produkt. På dette grundlag fortsætter det gode samarbejde, med den nuværende leverandør.

Kim Uglebjerg vil fra starten af oktober 2023, blive tilknyttet Skovlund Varmeværk, hvor han skal assistere med vedligeholdelsesarbejde. Ventilbrøndene og omløb relateret til fjernvarmenettet, rundt i Skovlund by skal blandt andet have udført service og dette arbejde, vil Kim blandt andet blive koblet på. Vi ser frem til samarbejdet med Kim. Samtidigt fortsætter det velfungerende vagtsamarbejde med Tistrup og Oksbøl Varmeværker.

Skovlund Varmeværk er i dialog med flere industrivirksomheder på Nørremarken, omkring et muligt samarbejde fremadrettet. Dette samarbejde er med henblik på muligheden for at Skovlund Varmeværk kan aftage overskudsvarme, samtidigt afdækkes muligheden for, at disse virksomheder kan konvertere fra naturgas til fjernvarme. Dette arbejde kræver en del beregninger og afklaring af fordele og ulemper, af samme grund er der ikke fastlagt en tidsramme for beslutninger om dette.

Til slut kan det oplyses, at Skovlund Varmeværk har indført telefontid i tidsrummet kl. 9 til kl. 12 på alle hverdage. Uden for dette tidsrum, vil man skulle igennem et ”telefonsluse” system, for at komme i kontakt med den vagthavende og driftspersonale.

Kontaktoplysninger Skovlund Varmeværk.

Telefonnr. 7529 2476 / telefon tid kl. 9 til kl. 12 alle hverdage.

Mail adresse: info@skovlund-varmevaerk.dk 

På vegne af Skovlund Varmeværk / Varmemester Karsten R. Kristensen

onsdag 27 sep 2023 - Rud Larsen
Vist: 736 gange