Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening
Skovlund
Foto:

SKOVLUND SOGNS BORGERFORENING

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til Skovlund Sogns Borgerforenings årlige generalforsamling tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 19.00 i Skovlund Kulturhus med følgende dagsorden:

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Beretning fra underudvalg.
 4. Revideret regnskab, herunder regnskab for underudvalg
  fremlægges til godkendelse.
 5. Budget og planer for indeværende regnskabsår
  fremlægges.
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  Peter Breum, Kasper Sadova og Rud Larsen (alle modtager genvalg)
  b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  c) Valg af 2 revisorer.
 10. Eventuelt.

Bestyrelsen

søndag 18 feb 2024 - Rud Larsen
Vist: 664 gange