Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto:

GENERALFORSAMLING

Skovlund Sogns Borgerforening - mandag den 26. februar kl. 19.30 i Kulturhuset

Generalforsamling i

SKOVLUND SOGNS BORGERFORENING

Skovlund Sogns Borgerforening afholder sin årlige generalforsamling mandag den 26. februar 2018, kl. 19.30 i Skovlund Kulturhus med følgende program:

 

Dagsorden for mødet:

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3.Beretning fra underudvalg.

4.Revideret regnskab, herunder regnskab for underudvalg fremlægges til godkendelse.

5.Budget og planer for indeværende regnskabsår fremlægges.

6.Behandling af forslag fra bestyrelsen. *)

7.Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.

8.Fastsættelse af kontingent.

9.a)Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Miriam Heide, Michael Marcussen og Rud Larsen

b)Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

c)Valg af 2 revisorer.

10.Nyt fra Udviklingsrådet

   11. Eventuelt.

 

*) Bestyrelsen foreslår, at man som erstatning for legepladsen i Byparken etablerer en mindre legeplads for 0 til 5 årige på den del af Torvet, som ligger længst væk fra Ansagervej.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

—————————————

Borgerforeningen er vært ved en kop kaffe m. brød.

 

torsdag 25 jan 2018 - Rud Larsen