Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBlomsten SkovlundKlinik SkovlundMalermester Bernhard KulpaPartner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleBygInstitutionerSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKT

Vel overstået generalforsamling i Borgerforeningen

Skovlund Sogns Borgerforeningen var velbesøgt

Borgerforeningens generalforsamling i Kulturhuset mandag den 26. februar var velbesøgt og forløb godt  - ikke mindst takket være Jørgen Kristiansens indsats som dirigent.

Det forholdsvis store fremmøde skyldes først og fremmest bestyrelsens forslag om at nedlægge legepladsen i Byparken og erstatte den med en mindre legeplads på byens torv. Det var ikke polulært. Et pænt antal af deltagerne på generalforsamling gav da også klart udtrykt for deres modstand mod forslaget. 

Det blev fremhævet, at den nuværende legeplads i Byparken, blev benyttet meget mere end bestyrelse havde indtryk af. Bedstemødre med børnebørn, dagplejemødre med dagplejebørn og mange andre ville blivet meget kede af det, hvis legepladsen blev nedlagt - selv om den blev erstattet med en mindre på torvet.

Efter en længere diskussion med mange indlæg, blev man enige om at nedsætte et udvalg, som får til opgave at udarbejde et forslag til renovering og fremtidig vedligeholdelse af legepladsen i Byparken. Borgerforeningens bestyrelse nedsætter et udvalg på sit førstkommende møde. Hvis du er interesseret i at deltage i gruppens arbejde, bedes du kontakte et bestyrelsesmedlem.

Et andet væsentligt emner på mødet var den kendsgerning, at stort set ingen af sognets yngre beboere har betalt kontingent til borgerforeningen. Det blev lidt ironisk bemærket:  “Vi er ved at blive til en pensionistforeningen”. Og det på trods af, at stort set alle borgerforeningens aktivteter er rettet mod børnefamilier. Men mere herom i en senere artikel. 

Valg til bestyrelsen blev et problem. Der var ganske enkelt ingen, som var villige til at stille op som nyt medlem i stedet for Miriam Heide, der ikke ønskede genvalg. Michael Markussen og Rud Larsen blev genvalgt. 

Lars Sadova, Rene Schmidt Kjær, Per Bigum og Katja Berglund Frederiksen fortsætter i bestyrelsen, da de først er på valgt til næste år.

Bestyrelsen efterlyser medborgere - yngre såvel som ældre - der er villige til at deltage i bestyrelsens arbejdsopgaver til fordel for sognes indbyggere - såvel børnefamilier som ældremedborgere. Kom og vær med på uformel basis - du binder dig ikke til mere, end du til enhver tid selv bestemmer, og du kan få indflydelse på din bys fremtid.

/RL

 

fredag 2 mar 2018 - Rud Larsen