Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto:

Generalforsamling Skovlund Sogns Borgerforening

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i Kulturhuset

Generalforsamling i  

SKOVLUND SOGNS borgerforening

Skovlund Sogns Borgerforening afholder sin årlige generalforsamling tirsdag den 26. februar 2018, kl. 19.00 i Skovlund Kulturhus med følgende program:

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Herunder diskussion af udsendt oplæg om foreningens fremtid.
 3. Beretning fra underudvalg.
 4. Revideret regnskab, herunder regnskab for underudvalg fremlægges til godkendelse.
 5. Budget og planer for indeværende regnskabsår fremlægges.
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.
 8. Fastsættelse af kontingent.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

                På valg er: Rene S. Kjær, Lars Sadova (modtager ikke genvalg) Katja Berglund (modtager ikke genvalg) og Per Bigom (modtager ikke genvalg)

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  2. Valg af 2 revisorer.
 1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære general-forsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

—————————————

Borgerforeningen er vært ved en kop kaffe m. brød.

 

fredag 8 feb 2019 - Rud Larsen