Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBlomsten SkovlundKlinik SkovlundMalermester Bernhard KulpaPartner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleBygInstitutionerSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Møde Foto: Pixabay

Generalforsamling - Borgerforeningen

Kulturhuset - 25. februar 2020 kl. 19.00

Der indkaldes hermed til Generalforsamlingen i Skovlund Sogns Borgerforening tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 i Kulturhuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Beretning fra underudvalg.
  4. Revideret regnskab, herunder regnskab for underudvalg, fremlægges til godkendelse.
  5. Budget og planer for indeværende regnskabsår fremlægges.
  6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  7. Behandling af forslag fra medlemmer.
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

c) Valg af 2 revisorer.

  1. Eventuelt.

Bestyrelsen

søndag 9 feb 2020 - Rud Larsen