Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBlomsten SkovlundKlinik SkovlundMalermester Bernhard KulpaPartner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleBygInstitutionerSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd

8. oktober, 2020 kl. 19.00 i Skovlund/Ansager Hallen.

Ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Deltagere: Kristian, Finn, Miriam, Inge, Hanne og Kitty

1. Bordet rundt.

Miriam: Demensgruppen har holdt møde og har udsat turen til Gives egnsmuseum af hensyn til Covid-19-situationen. 

Finn: Nævner der er godt gang i byggeriet i Ansager

Kitty: Orientere at der er afholdt Skovens Dag i Gulddalslund Plantage. Det var en rigtig fin dag og der har været mange gode tilbagemeldinger fra gæster så vel som arrangører. Der arbejdes med forskønnelse af indfaldsvejen til Skovlund fra nord. Denne skal i fremtiden danne en grøn port i form af store karakterfulde træer, samt mindre træer som tjørn, røn, æble med flere. Disse skal stå på langt græs eller blomstereng i henhold til helhedsplanen. Varde Kommune har givet tilsagn om at der sås engblanding langs den nye cykelsti. Denne slås ned en til to gange om året. Din Forsyning har givet tilladelse til at der plantes mindre træer langs hegnet omkring deres bassin.

Kitty har desuden deltaget i et af Rubankurserne. Det kan bestemt anbefales. 

Kristian har vist Ølgod UR rundt i Gulddalslund Plantage. Alle startede med rundstykker i Krusbjerg hvor Kristian fortalte lidt om plantagens historie. I den forbindelse havde vores arkiv venligst udlånt en hel kasse.  Herefter gik turen rundt i plantagen med studentervogn og der blev blandt mange steder gjort ophold ved Ålling Sø. Der var enighed om at området er en af vores lokale perler. 

2. FUR – ref. fra sidste møde er endnu ikke godkendt. 

Hanne orienterede om en ny praksis: En uge forud for FUR-møde redegør Per for sidste nyt fra ABU og Kristian redegør for sidste nyt fra Skovlund Sogn.

Der blev efterlyst skriftligt referat af møde omkring bosætningsstrategi mellem FUR og forvaltning på Rådhuset 26. Februar 2020. Hanne undersøger og vender tilbage. 

3. Økonomi kassebeholdning dags dato 55.859kr. Så der er stadig en del penge at søge. 

4. Ansøgninger  - ingen

5. Planhæfter vedr. kommuneplan og møde d.22/10 (virtuelt)

Hver by holder mødet om sit eget planhæfte. Forud herfor arrangeres et koordinerende møde for hver af de respektive planhæfter. 

6. Forslag til kommuneplan indsendes senest d. 29./10. Skovlund/Ansager UR arbejder i fælleskab med andre UR i den østlige del af kommunen på et forslag til Kommuneplanen vedr. indlandsturisme. 

7. Næste møde d 5./11. i Skovlund/Ansager Hallen kl 1900

Referent Kitty Gamkinn

PS. Der er god grund til at sende Udviklingsrådet en ansøgning om tilskud, hvis du har et godt projekt, der styrker vores lokalsamfund. 

 

mandag 12 okt 2020 - Rud Larsen