Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBlomsten SkovlundKlinik SkovlundMalermester Bernhard KulpaPartner Erhvervsservice ApSSkovlund-Ansager VandværkMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleBygInstitutionerSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

SKOVLUND SOGNS BORGERFORENING

Generalforsamling 30. juni - kl. 19.00 i Kulturhuset

GENERALFORSAMLING I SKOVLUND SOGNS BORGERFORENING

Skovlund Sogns Borgerforening afholder sin årlige generalforsamling onsdag d. 30 juni 2021 kl. 19.00 i Skovlund Kulturhus med følgende dagsorden:

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

 3. Beretning for underudvalg.

 4. Revideret regnskab, herunder regnskab for underudvalg

  fremlægges til godkendelse.

 5. Budget og planer for indeværende regnskabsår

  fremlægges.

 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

 7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.

 8. Fastsættelse af kontingent.

 9. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  René Schmidt Kjær, Gitte Riber Alshauge og Michael Uglebjerg.
  b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  c) Valg af 2 revisorer.

 10. Nyt fra udviklingsrådet

 11. Eventuelt.

Evt. forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamling. Forslag bedes sendt på mail til:Skovlund.borgerforening@gmail.com

Borgerforeningen vil være vært ved en kop kaffe med kage.

mandag 14 jun 2021 - Rud Larsen