Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenPoul Henrik HansenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Formanden aflægger beretning. Foto: RL

Generalforsamling

Borgerforeningen

Skovlund Sogns Borgerforening har som som de fleste andre foreninger været hæmmet i  sine udfoldelsesmuligheder under perioderne med nedlukning på grund af Corona-kriserne. Det var derfor en begrænset række af aktiviteter bestyrelsesformand Peter Breum kunne redegøre for under bestyrelsen beretning.

En enkelt undtagelse var Fastelavnsfesten, som var særdeles velbesøgt og en meget stor succes. 

Af andre aktiviteter kan nævnes:  Sankt Hans festen, den nye legeplads, juleoptoget og fjernelse den del  af det gamle tankanlæg, der var over jorden.

Bestyrelsen arbejder stadig på at få lagt nyt tag på bådpladsen i parken.

Legepladsudvalget arbejder videre, og der arbejdes på at etablere en disc-golf bane i Byparken.

Bestyrelsen foreslog på mødet, at den tomme “Brugs-grund” skulle udlægges til et grønt område midt i byen. Det blev ensstemmigt vedtaget.

Peter “Post” havde indsendt et forslag om, at de mange nåletræer ved Byparken skulle fældes og anvendes bedst muligt - eventuelt som flis. Forslaget mødte opbakning og bestyrelsen arbejder videre med ideen.

“Symbo” præsenterede kort den helhedsplan, som organisation havde fået udarbejdet af arkitekt Helene Plet, og generalforsamlingen vedtog at “blåstemple” helhedsplanen som et bilag til Skovlunds udviklingsplan.

Det blev foreslået, at byens lille storkepark ved Min Købmand skulle have nye ejere. Lone og Lars Sadova har i mange år stået for parken, men ville gerne afløses. Nogle af storkene kunne måske også trænge til en ny “fjer-dragt” Bestyrelsen arbejder videre med sagen. Flere af deltagerne i generalforsamlingen meldte sig frivilligt til at deltage i arbejdet.

Bestyrelsen vil det kommende år bestå af Peter Breum (formand), Kasper Sadova (næstformand), Rene Schmidt Kjær (kasserer), Rud Larsen (sekretær). De menige medlemmer er:  Gitte Alshauge, Michael Uglebjerg og Julius Clement Justesen.

Lars Sadova og Katja Frederiksen er suppleanter, mens Søren Svejstrup Vilhelmsen og Ole Uhd er foreningen revisorer.

Rud Larsen

torsdag 31 mar 2022 - Rud Larsen