Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsFotogruppenPoul Henrik HansenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Skovlund hjælper

ukrainske flygtninge

For godt en måned siden invaderede den russiske hær Ukraine. Russernes brutale krigsførelse har foreløbigt medført, at mere end 4 mill. mennesker er flygtet ud af landet. De fleste er kvinder og børn.

Den danske regering skønner at 100.000 flygtningen kan ende i Danmark, men ingen ved med nogen form for sikkerhed, hvad det endelige tal bliver.

Sikkert er det dog, at også Varde kommune vil komme til at modtage flygtninge. 

Nu har vi chancen for at vise, at Skovlund er et godt sted at bo! 

Vi kan hver især yde en indsats for at sikre de kvinder og børn, som har været igennem store lidelser og som - i mange tilfælde - bærer på tunge traumer.

Borgerforeningen har besluttet at påtage sig rollen som igangsætter af nogle aktiviteter og være et koordinerende organ, der hjælper og støtter lokale initiativer. Dels for at fremme så mange gode initiativer som muligt og dels for at undgå dublering af indsatserne og medfølgende spild af resourcer.

I første omgang har vi valgt at nedsætte et lille, effektivt koordinerende udvalg på tre personer. Rene Schmidt Kjær, Laila Pedersen og Rud Larsen.

Hvis du har gode ideer til nyttige / nødvendige aktiviteter og er villig til at hjælpe, er du velkommen til at kontakte en af udvalgets medlemmer på tlf. 2986 0087 (Rene), 6043 9906 (Laila) eller 3048 6670 (Rud) - eller på mail: rudlarsen@gmail.com.

Vi forestiller os, at nogen af de aktiviteter, vi kan tilbyde flygtningene, er:

 • Hjælpe med indkvartering - i private hjem (gerne som en del af familien) eller i ledige boliger
 • Rollen som reserve-bedsteforældre - der er intet tryggere for et mindre barn end en bedstemor
 • Hjælp til start i skolen - i samarbejde med relevant skole
 • Hjælpe til start i børnehuset / dagplejen / børnehave - igen i samarbejde med de relevante personer / institutioner
 • Hjælpe til kontakt med de kommunale myndigheder - både praktisk hjælp med f.eks. udfyldelse af nødvendige formularer og ansøgninger men eventuelt også som bisidder, hvor ønskeligt
 • Hjælp til kontakten med centraladministrationen - som ved ovenstående
 • Fritidsaktiviteter - både for børn og for voksne. Her kan både foreninger og private enkeltpersoner spille en stor rolle.
 • “Arbejdsformidling” - både hjælp til at finde et fornuftigt arbejde men også med den nødvendige introduktion til arbejdspladsen
 • Ekstra danskeundervisning / praktisk dansk (ud over det mere formelle kommunale tilbud)
 • Praktisk hverdagshjælp i et fremmed land 
 • Transport til sundhedsvæsenet og/eller til myndighederne - evt. kombineret med en bisidderrolle.

Kom selv med flere - og gerne - bedre ideer.

I første omgang har vi fravalgt opgaven med at støtte ukraines befolkning i hjemlandet. Mange statslige organisationer og NGOére er i involveret i det arbejde. Men det kan også blive aktuelt for os på et senere tidspunkt. F.eks. når “vores” flygtninge vælger at vende hjem til et sønderbombet og ødelagt land, som skal genopbygges.

Kom og hjælp os med at bevise, at Skovlund er et godt sted at bo, og at det nytter at hjælpe i den udstrækning, vi hver især kan. Alle kan noget.

Gå ikke glip at chancen for at skabe et venskab for resten af livet. 

Rud Larsen

fredag 1 apr 2022 - Rud Larsen