Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening
Skovlund
Foto: RL

Hjerteløber

tilmeld dig - vi mangler dig.

Sidst i august 2022 bragte vi en artikel om byens hjertestartere. Samtidig opfordrede vi registrerede hjerteløbere til at melde tilbage og bad flere om at melde sig som hjerteløbere.
Tre registrerede hjerteløbere meldte sig, men kun en person tilkendegav interesse for at deltage i et kort kursus og blive hjerteløber.
For at sige det mildt, så var det ikke just det resultat, vi have forventer og da slet ikke det, vi havde håbet på i Borgerforeningen.
Kun en person tilkendegav, at han var interesseret i at stå til rådighed og hjælpe i tilfælde af hjertestop. En hjælp der kan betyde  forskellen mellem liv og dø for en medborger i sognet. 
Kan det virkeligt være rigtigt, at kun en vil hjælpe i Skovlund? Byen, der er kendt for samarbejde og sammenhold, når det gælder?
I Borgerforeningen har vi med glæde konstateret, at mange unge børnefamilier er flyttet hertil og har deltaget i de seneste aktiviteter - fastelavnfesten og sankt hans aften i Byparken.  Er der ikke bare nogle af tilflytterne, som vil give et bidrag til lokalsamfundet ved at være hjerteløber?
Idrætsforeningen har mange medlemmer. Aktive og friske mennesker. Kan det passe, at ikke mindst en håndfuld eller to af dem vil tilbyde at hjælpe, når det drejer sig om at redde menneskeliv.
Hvad med byens unge (og knap så unge) håndværekere og andre erhvervsdrivende? hvad med skolernes og børnehusets medarbejdere. Er der ingen, der vil hjælpe?
Vi undres; men lad os få lidt fakta på bordet:
Karsten Kristensen er hjerteløber og har i de sidste knap to år været kaldt ud 5 gang. To gange i Skovlund, en gang ved Kvie Sø og to gange i Ansager.
Karsten vil gerne have flere medborgere til at melde sig. “Det er heldigvis begrænset, hvor mange gang man bliver kaldt ud; men det kan ske når som helst. Og jo flere vi er, jo større sikkerhed er der for, at der altid er nok hjerteløbere til rådighed” siger Karsten.
Man er ikke forpligtet til at være hjemme på noget tidspunkt. Når man bliver alarmeret, sker det via en app på telefonen. Hver gang alarmen går,  kan man kvittere for alarmen ved at melde tilbage, at man følger op på udkaldet, eller man er forhindret i at følge op på alarmen. 
“Når man har været på ”opgave” som hjerteløber, modtager man kort tid efter et digitalt  evalueringsskema med spørgsmål til oplevelsen. Samtidig får man også et tilbud om, at  man kan få sine oplevelser bearbejdet. Der bliver taget hånd om de personer, som er hjerteløbere.”
Ninna Balsgaard, som både er hjerteløber og - i en professionel sammenhæng - ambulancebehandler er enig med Karsten i, at jo flere hjerteløbere, jo bedre. Hun siger om egne erfaringer: “Jeg håber rigtig meget på, at flere vil melde sig som hjerteløbere, så vi sammen kan levere den livreddende og altafgørende hjælp hurtigst muligt, hvis en af vores medborgere skulle være så uheldige at få hjertestop. 
Det er jo ikke sikkert, at det er naboen det rammer først, det kan jo lige så godt være en selv, uanset alder. 
Og hvem vil ikke gerne have hurtig hjælp i sådan en situation? 
Jeg vil i hvert fald gerne.”
Maria Kaul Kristensen er hjerteløber og bor ca. 5 km uden for Skovlund by. Hun har i kraft af sit arbejde som jordemoder i Esbjerg deltaget i adskillige førstehjælpskurser; men vil alligevel gerne deltage i et kursus specifikt rettet mod brug af hjertestarteren. Hun ved at korrekt og hurtig bruge af en hjertestarter kan betyde forskellen mellem liv og dø og tilføjer “hvis man er lidt trænet i hjerte/lungeredning samt brug af hjertestarter, så er man også til større hjælp, hvis man f. eks. kommer til et færdselsuheld eller lignende. Vi håber alle, at flere vil melde sig til denne vigtige funktion.”
 
Yderligere information om Borgerforeningens initiativ: Rud Larsen - 3048 6670
PS. Har efterfølgende fået oplyst, at også Henrik Vinding er hjerteløber. Tak.
/RL

 

tirsdag 18 okt 2022 - Rud Larsen
Vist: 721 gange