Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay og RL

Borgerforeningen orienterer II

Hvordan kommer vi videre?

I et tidligere opslag fortalte vi kort om de 12 projekter eller komponenter, vi håber at kunne kombinere til en samlet ansøgning til en eller flere af de større fonde her i landet. Den artikel kan stadig læses her: https://skovlund.dk/id/13187/orientering-

I dette opslag vil vi orienter om, hvordan vi kommer videre med ideerne og får dem gjort til realiteter.

Nogle af komponenterne er helt eller delvis afhængig af en aktiv indsats fra Varde Kommune; mens andre er forholds lette at gå til og få forberedt, så de kan indgå i den samlede ansøgning.

Blandt de førstnævnte skal fremhæves spørgsmålet om, hvad der skal ske med den tidligere Brugsgrund. Indtil nu har udviklingsmulighederne været begrænset på grund af spørgsmålet om, hvordan den endelige oprydning af det gamle tankanlæg skulle løses. Her er der gode nyheder. 

Efter et møde med Kommunens Planchef og en mailudveksling er det nu besluttet, at Varde Kommune vil forestå den endelig oprydning af det gamle tankanlæg. Vi kan således arbejde videre med nye planer om, hvordan vi ændrer den gamle Brugsgrund til en smuk,  grøn oase midt i Skovlund by, når oprydningen efter tankanlægget tilendebragt.

Hvad skal der ske her?

Nu håber vi en positiv løsning også kan findes i samarbejde med Varde Kommunes Landskabsarkitekt Louise Langschwager og den nytiltrådte skovfoged Therese Espensen. Vi håber at Skovfogeden snarest muligt vil besøger Skovlund, så vi sammen kan se på mulighederne for at gøre det beplantede område mere lyst, åbent og publikumvenligt kombineret med nogle baner til den forslåede disc-golf bane. I hvert fald opmuntrede Louise Langschwager på mødet den 10. oktober Jonas Holm til at begynde at designe en ni-huls bane i samarbejde med skovfogeden.

Skal det blive ved med at se sådan ud? 

Blandt de komponenter vi umiddelbart kan gå igang med kan nævnes: nyt tag på bålhytten, nye borde og bænke, nye bænke lang stierne, færdiggørelse af legepladsen, faciliteter til mindre kræmmermarked/musikfestival med flere. 

Her skal vi blot sikre os, at der er general opbakning til ideerne, som herefter skal beskrives mere detaljeret samtidig med at vi skal have udarbejdet er realistisk budget for de enkelte komponenter.

Vi vil i en senere orientering redegøre lidt mere i detaljer for vores tanker og ideer med de enkelte af de 12 komponenter; men nu til spørgsmålet om, hvordan vi kommer videre med hele projektet.

Vores forhåbninger er, at vi i sidste halvdel af januar 2023 kan invitere alle interesserede til Borgermøde i Kulturhuset. Her håber vi at kunne engagere en større gruppe mennesker i den videre udvikling af de enkelte komponenter. Forhåbentligt kan vi dele os efter interesse og hver især yde vores bidrag til udviklingen af de forskellige områder.

Det er borgerforeningen plan, at vi på Borgermødet kort vil redegøre for vores tanke og ideer med de enkelte komponenter. Hvis der på mødet er opbakning til planerne for de enkelte komponenter, håber vi  at kunne nedsætte et tilsvarende antal underudvalg eller arbejdsgrupper.

Underudvalgene eller arbejdsgrupperne skal herefter videreudvikle ideerne, beskrive indholdet (gerne i stikordsform) for den komponent de arbejder med og ikke mindst sikre udarbejdelsen af et realistisk budget. Herunder indregning af værdien af frivillige arbejdstimer som en del af byens egetbidrag.

Til sidst vil Bestyrelsen stå for den endelig formulering af projektbeskrivelsen og sammenskrivning af de enkelte komponenter til en stor, samlet ansøgning. Forhåbentligt bliver projektet af en sådan kvalitet at det vil være realistisk at sende det til en (eller flere) af de større fonde i Danmark.

Derefter må vi vente - med alle fingre krydset - indtil vi kan gå i gang med implementering af de komponenter, vi har valgt at arbejde videre med på Borgermødet.

Spørgsmål:

Hvad sker der, hvis ingen viser interesse for at arbejde videre med en eller flere af de foreslåede komponenter?  

Det svar er enkelt: så bliver den ide ikke til noget! 

 

onsdag 23 nov 2022 - Rud Larsen
Vist: 612 gange